nr. 2 April 2017

 PICTURES RECIEVED FROM WIL KELDER A BUDGERIGAR BREEDER IN WEST AUSTRALIA. SHE WAS ALSO AT RON MINN PLACE WHEN WE VISIT HIM AT OUR TRIP TROUGH SOUTH WEST AUSTRALIA.

Enkel foto’s ontvangen van Wil Kelder een grasparkieten kweekster, geboren in Nederland. Ze is de oud-secretaris van de MBC en was aanwezig tijdens het bezoek dat wij brachten aan Ron Minn. Meer over dit bezoek is te lezen in het blad Budgie van de NGC-DBS en het Duitse blad Wellensittich Welt.

 

  

BIRDS, TREES AND WILD LIFE IN APRIL 2017 AT THE WEST COAST FROM AUSTRALIA

 

Port Lincoln Ringneck parkieten die veel voorkomen in zuidwest Australië en die wij op diverse locaties konden fotograveren. In Busselton/Abbey zaten er een zestal in de eucalytus bomen van ons huis aan het strand. 

Port Lincoln Ringneck also called Yellow banded Parrot. In pair of small flocks, inhabiting open forest, scrub-lands and belts of timber bordering watercourses. It resembles the Malle Ringneck in habits, The usual call is a whistling ‘kwink-kwink’. Distribution most of wets Aistralia, South Australia and Southern Northern Territory. This species is easly identified by  its black head and yellow half collar at the nape. (bron: What bird is that? Neville W.Cayley)

 

Deze witte kakatoes, wel een groep van 150, zaten in een prachtige boom dicht bij een bijna 2 kilometer lange stijger (Busselton) in de oceaan waar ook dolfijnen in de namiddag kwamen foerageren. 

Little Corellas are widespread, it is vey noisy and sometimes occurs in huge floks. Also called Barr-eyed Cockatoo. Feeds on seed of grasses and other plants, also on bulbs and roots (bron: What bird is that? Neville W. Cayley)

In de vroege ochtend aan het strand van Abbey zat een groep van 6 Galahs. Ook op andere plaatsen kwamen wij ze tegen.

Galahs are also called Rose breasted Cackatoo. Commen and familiar. In pair of flocks, frequently in open country, chiefly in land plains interspersed with belts of timber, or trees bordering watercourses. Galahs cause considerable damage to cultivated crops, but also devour large quantities of seed of noxious plants. (bron:What bird is that? Neville W. Cayley) 

  

In Freemantle kwamen wij bij de historische gevangenis in de gum trees de eerste regenboog lories tegen. Ook in Perth waren ze in deze mooi gevormde boom in het park te zien.

The rainbow lorikeet also called Blue Mountain Parrot is introduceed around Perth and doing very well and produce a lot of youngsters. 

  

Western Wildlife Newsletter of the land for Wildlife. Flooded Gum ( Eucalyptus rudis) is een van de vele eucalytus soorten die Australie rijk is. Deze in WA wijdverspreide boom is veelal te vinden aan de rand van waterpartijen en lager gelegen gebieden. Deze bomen hebben een belangrijke functie t.a.v. het tegen gaan van erosie en de stabiliteit van het grondwater en preventie van verzouting van de bodem en dragen bij aan de biodiversiteit. Veel van de eucalytus bomen hebben sterk te lijden onder de aanvallen van insekten en er is dan ook sprake van een sterke teruggang. Wij zagen dan ook veel dode bomen o.a ook door de vele bosbranden. Voormalig minister president Bob Hawke heeft in de negentiger jaren een programma opgezet voor revegetatie van West Australie. Ook het Land for Wildlife heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. 

  

In Margret River bezochten wij de Eagle Heritage, hier worden roofvogels opgevangen en geherintroduceerd in de natuur.

This is de place in Australia where you have the opportunity of having a raptor sit on your arm. This cenre is self-funding and relying on visitor support. Specialising in rehabilitation of injured birds, breeding on endangered species and education of all ages, a property of natural bushhousing, Australia’s largest presentation of Eagles, Hawks, Falcons & Owls.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie